Waxaad wax ka beddeli kartaa xogtaada shaqsiyeed adigoo buuxinaya foomkan.
Fadlan ku qor waxaad jeceshahay inaad beddesho sanduuqa hoose.

Warsidaha